15 HVA race bikes at the Custom Motor Show

0
115

Today Custom Motor Show reveales that they are going to show a magnificant collection of old HVA Racing bikes.

With their own words:

“The Nostalgia Hall awaits a fine visit by a fantastic collection of Husqvarna racing motorcycles from the manufacturer’s best years 1921-35. Most of them are original bikes, but there are also some re-created replicas among them. Behind the initiative are Husqvarna enthusiast Christer Fagerberg and Lennart West, MHRF.

Nostalgiahallen väntar finbesök av en makalös samling Husqvarna racermotorcyklar från tillverkarens höjdarår 1921-35. De flesta är oirginalhojar, men även några återskapade repliker finns bland dyrgriparna. Bakom inititativet står Husqvarna-entusiasten Christer Fagerberg och Lennart West, MHRF.

– The bokes are borrowed from different places, and to me this is by far the largest number of Husqvarna racing machines that have been shown at the same time, says Christer.

– Hojarna är inlånade från olika håll, och mig veterligen är detta det största antalet Husqvarna racemaskiner som hittills visats samtidigt, berättar Christer.

Among the rarities we find, for example, a 500 TT from 1924, which usually stands at the Automotive and Technology History museum in Köping.

Bland klenoderna hittar vi till exempel en 500 TT från 1924 som vanligtvis står på Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping.

– And then there will be a TVB Racer -30 that has never been shown before, a 500 TT with magnesium engine and magnesium hub, a 112 TV from 1935 and a lot more exciting stuff, says Christer pleased.

– Och så kommer det en TVB Racer -30 som aldrig visats tidigare, en 500 TT med magnesiummotor och magnesiumnav, en 112 TV från 1935 och mycket annat spännande, säger Christer nöjt.”

Get your tickets to BPCMS here / Förköp dina biljetter till BPCMS 2020 här.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.