Become a racer as a grown up requires lots of learning and new knowledge about lots of things. In a very short time. When you start as a kid, you rais your awarness step by step and since you have your whole life in front of you it doesnt really matter if it takes years to get all the basics in place. For the rest of us, time is actually running out and you need to get as much experience and knowledge in shortest possible amount of time.

Starting with flat track is usually an easy piece. Bring what you have, get a try out license and go for your first ride. Fun? Absolutely! Most of us who made it to the oval totally agree. But differently from for example speedway or motocross the average start of a European flat tracker is when the rider spent 30-40 years on the roads, but actually never raced in any kind of way. And for a start everything is just fun, but after a while, eating some dust, getting a bit bruced you start think about protection of your not that young body.

Coming from other motor sports you usually have an idea of what you need but as a total novice it would be awesome to know what to invest in, and also why.

The rules only requires ECE-approved helmet and back protector, and without any approval saftey shoes and gloves. That means in other terms that your back protector should be at least Level 1 to pass inspection at a race. But it rarely discusses age of gear and thoose synthetic materials do get old. So a helmet more than 5 years is not recommended. Most races also require a full face helmet and the reason for that is simple, it protects your jaw and face hitting the ground superman style.

Except for the back protector optional is knee protectors, elbows, shoulders and chest. Easiest way is to get yourself a protection jacket including all. Make sure that the back protector is marked at least Level 1 or even better Level 2 which is the best protection you can get. There are lots of brands and styles and of course quality differs according to the price, but the level marking guarantees you the protection required even if the fitting is poor or the zippers are cheap and difficult. A good body protection should fit tight and not move around. Brands like Alpinestar, Leatt, Scott and O’neal offers good products in a various range of pricing. Make sure you choose gear for racing, not for road use, its a huge difference in fitting and protection.

Going down hips, knees and ancles are body parts that can be hit hard when crashing. Boots with hard protection is recommended but if you prefer the speedway kind or the MX kind is a matter of choice and taste. If you choose a speedway kind its easier to find sliding shoes since they are factory made for the purpose. MX boots requires either an order from the land in west or some own work and time. It should be in steel without any surface treatment since you regulary need to melt on some colomonoy to make your shoe slide and last.

If you are riding in a modern leather suit or others there is always room for hip protectors in hidden pockets and if not included you can buy them in motorcycle stores offering protection.

Knee protection is a huge area to cover and are definatly a matter of taste and need. Do you have an old injury, bad old knees or just want the best, brands like EVS offers the top notch ones, but also requires wide trousers or leathers to make them fit inside. If you wanna go for something a bit more easy fitted there are a huge variety with joints or without. Make sure the fit your knees and that you can move freely wearing them.

Getting everything at the same time can be quite costly, but if you have an eye on the second hand market, search for moto cross gear or speedway gear and you can get yourself armoured for a much better price.

Ride fast as hell but stay safe.

Att börja med racing som vuxen kräver mycket inlärning och kunskap om massor av saker. På väldigt kort tid. När du börjar som barn ökar du din medvetenhet steg för steg och eftersom du har hela ditt liv framför dig spelar det ingen roll om det tar år att få alla grunderna på plats. För oss andra börjar tiden faktiskt rinna ut och vi behöver få mycket erfarenhet och kunskap på kortast möjliga tid.

Att börja med flat track är vanligtvis ett enkelt val. Ta med det du har, skaffa ett träningslicens och ut och åk. Kul är det inte? De flesta av oss som gick till ovalen håller helt med. Men till skillnad från till exempel speedway eller motocross är den genomsnittliga starten för en europeisk plattspårare när föraren tillbringade 30-40 år på vägarna, men faktiskt aldrig tävlade på något sätt. Och till att börja med är allt bara kul, men efter ett tag, när du äter lite grus, blir lite blåslagen börjar du tänka på skydd av din inte så unga kropp.

När du kommer från andra motorsporter har du vanligtvis en uppfattning om vad du behöver, men som helt nybörjare skulle det vara fantastiskt att veta vad man ska investera i, och även varför.

Reglerna kräver endast ECE-godkänd hjälm och ryggskydd, och utan märkning eller spec – skyddsskor och handskar. Det betyder med andra termer att ditt ryggskydd bör vara minst Level 1 för att klara besiktning inför ett race. Men det diskuteras sällan sakers ålder och syntetiska material åldras ganska snabbt. Så en hjälm mer än 5 år rekommenderas inte. De flesta tävlingar kräver också en helhjälm, anledningen till det är enkel, den skyddar din käke och ansikte när du går i backen superman-stil.

Förutom ryggskyddet som är krav är knäskydd, armbågsskydd axel- och bröstskydd frivilligt. Men dom gör nytta. Enklaste sättet är att skaffa din en skyddsjacka inklusive allt. Se till att ryggskyddet är märkt minst Level 1 eller ännu bättre Level 2 vilket är det bästa skyddet du kan få. Det finns massor av märken och stilar och visst skiljer sig kvalitén efter priset, men märkningen Level 1 eller Level 2 garanterar dig det skydd som krävs även om passformen är dålig eller blixtlåsen är billiga och svåra. Ett bra kroppsskydd ska sitta tajt och inte röra på sig. Varumärken som Alpinestar, Leatt, Scott och O’neal erbjuder bra produkter i olika prisklasser. Se till att du väljer utrustning för racing, inte för vägbruk, det är en enorm skillnad i passform och skydd.

Går vi ner en bit har vi höfter, knän och anklar, kroppsdelar som kan drabbas hårt vid krascher. Stövlar med hårt skydd rekommenderas men om du föredrar speedway eller MX är en fråga om val och smak. Om du väljer en speedway-typ är det lättare att hitta slideskor eftersom de är fabrikstillverkade för ändamålet. MX-stövlar kräver antingen en beställning från landet i väst eller lite eget arbete och tid. Den ska vara i stål utan ytbehandling eftersom du regelbundet behöver smälta på lite colomonoy för att få din sko att glida och hålla. Om du åker i ett modernt skinnställ eller liknande finns det alltid plats för höftskydd i dolda fickor och om det inte ingår kan du köpa dom i motorcykelbutiker som erbjuder skydd. Knäskydd är ett stort område att täcka och är definitivt en fråga om smak och behov. Har du en gammal skada, dåliga gamla knän eller bara vill ha det bästa, har märken som EVS det bästa, men kräver också vida byxor eller ställ för tillräckligt mycket utrymme inuti. Om du vill satsa på något lite mer lättpassande finns det ett stort utbud med leder eller utan. Se till att dom passar dina knän och att du kan röra dig ledigt med dom på.

Att skaffa allt på samma gång kan vara ganska kostsamt, men ha lite koll på begagnatmarknaden, sök efter cross- eller speedway-utrustning och du kan bepansrad dig själv till en betydligt mindre summa dollars.

Kör fort som fan men se till at förbli hel.